İnanç Turizmi

İstanbul çok farklı dinlere mensup insana ev sahipliği yapan bir şehirdir. İstanbul’da toplam 2000’in üzerinde camii bulunmaktadır. Bu camilerden 340’ı suriçinde yer alan Osmanlı camileridir. 35 kadar Ermeni kilisesinden % 95’i Ermeni Gregoryen, %5’i ise Ermeni Katolik kiliseleridir. İbadete açık Rum Ortodoks kiliselerinin sayısı  95’tir. Ayrıca; tarihi 1940’lı yıllara dayanan ve başta Neve Şalom Sinagogu olmak üzere; İstanbul’daki başlıca sinagoglar şu şekildedir: İsanbul Aşkenaz Sinagogu, Bakırköy Sinagogu, Caddebostan Bet el Sinagogu, Ahrida Sinagogu, Yeniköy Sinagogu.

Görüldüğü gibi her 3 dinin çok önemli otorite merkezlerini İstanbul’da bulmak mümkündür.