İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Müdürlüğü olarak iklim değişikliğine karşı İstanbul’un korunmasına yardımcı olacak önlemler almak adına iklim değişikliğine ve toplumun “İklim değişikliğini ve sürdürülebilir turizmi nasıl algıladığı”na ziyaretçilerin dikkatini çekmek istiyoruz.

İBB, kent turizmini geliştirmek, düzenlemek ve teşvik etmek amacıyla 2014 yılında kurulan İBB Turizm Şube Müdürlüğü öncülüğünde, ‘Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne (GSTC) üye olmuştur. İstanbul; Berlin, Barcelona, Valencia, Atina gibi sürdürülebilir turizmde öne çıkan şehirlerin üye olduğu GSTC’ye Türkiye’den üyelik alan ilk şehir olma özelliği taşımaktadır.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi üyeliği, kentlere turizm konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu sayede ekonomik bakımdan görece yüksek profile sahip turistleri çeken kentlerin, yerel ekonomisi de güçlenmektedir. Turizmle ilgili işletmeleri ve hizmetleri düzenlemek, denetlemek ve lisans vermekle görevli olan İBB Turizm Müdürlüğü’ nün GSTC tarafından geliştirilen turizm kriterleri ve standartları ile GSTC yönergelerine uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.

Üyelik kapsamında, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve doğal ve kültürel kaynakların korunması için sürdürülebilir turizm uygulamalarının teşvik edilmesine odaklanılması, bu sayede bir taraftan çevresel girişimler hayata geçirilirken diğer taraftan sorumlu turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesine katkı sunulmuş olacaktır. Ayrıca, turizm çalışanları ve paydaşları ile yerel halk arasında sürdürülebilir turizmin önemine dair farkındalık yaratılmış olacaktır.

İBB Turizm Müdürlüğü, ziyaretçilerin kullanımına yönelik sunmuş olduğu merkezler, harita, rehber, broşür, kullanışlı mobil uygulamalar, sosyal medya ve VisitIstanbul dijital platformu aracılığıyla yönlendirme yaparak ziyaretçilerin İstanbul’u kolaylıkla keşfetmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, ziyaretçi merkezleri ve bilgi stantları hizmetleri, sosyal medya, mobil uygulamalar ve VisitIstanbul markası ile dijital dünyada turistlerin yanında yer almaktadır. Tüm bu çalışmalarla yerel turizm altyapısınıı ve kültürel olanaklarının geliştirilmesine katkı sunmaktadır.

İBB Turizm Müdürlüğü bunlara ek olarak İstanbul’un misafirlerine yerel cazibe merkezleri, konaklama yerleri, ulaşım ve turizmle ilgili hizmetler konusunda öneriler sunmakta ve turizmle ilgili hizmetleri kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ziyaretçi deneyimini artırmak için yeni turistik cazibe merkezlerini belirleyerek bu cazibe merkezlerini geliştirerek ve konaklama tesisleri, restoranlar ve turizmle ilgili diğer tesislerin gelişiminin desteklenmesi yoluyla turizm ürününün iyileştirilmesi yönünde yerel işletmeler ve paydaşlarla sürekli iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

İBB Turizm Müdürlüğü, GSTC Üyesi olarak Destinasyon Sertifikasyon sürecinde Green Destination Sertifikasyon Kurumu ile ortaklaşa çalışma yürütmektedir. Green Destination uzun yıllardır destinasyonların sürdürülebilir olarak koruma ve sertifikasyon sürelerini süreçleri Good Travel Scan programı altında yöneten ve dünyada GSTC tarafından bu konuda akreditasyona sahip üç şirketten biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Daha fazla bilgi için:

https://www.greendestinations.eu/

Turizm çok büyük bir endüstri!

Turizm, dünyanın en büyük endüstrilerinden biridir. Küresel olarak endüstride çalışan yaklaşık 300 milyon kişi (küresel işgücünün yaklaşık %11’i), yaklaşık 10 trilyon ABD doları gelir elde etmektedir. Seyahat ve turizm, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %7’sini oluşturmaktadır. Seyahat ve turizm endüstrisinin söz konusu büyüklüğü nedeniyle, endüstrinin çevresel etkilerini de göz önünde bulundurmak büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda tüm dünyada ülkelere, kurumlara, işletmelere ve bireylere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN) tarafından Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkes için refahı sağlamak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) sürdürülebilir turizme vurgu yapması ve sektörün ekonomik önemi sayesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ve bu hedeflere yönelik Milenyum Kalkınma Hedefleri (MDGs), turizmin sürdürülebilir kalkınmaya katkısının ve genel olarak sürdürülebilirliğinin incelenmesi için odak noktaları haline gelmiştir.

Turizm iklim değişikliğinin hem kurbanı hem sebebi!

Turizm ve iklim değişikliği arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Turizm endüstrisi yatırım, planlama ve operasyonlar açısından iklim değişikliğinden doğrudan etkilenmektedir. İklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı sonuçları turizmde rekabet edebilirliği, sürdürülebilirliği ve turizm coğrafyasını etkilemektedir. Sürdürülebilir turizm, ekonomik anlamda genişlemeyi engelleyen, kültürel mirası tehlikeye atan ve güvenlik risklerini artıran herhangi bir olayla bağdaşmaz.

Küresel turizm %8’lik bir dilime tekabül eden global karbon emisyonuna yol açmaktadır. Bu ayak izi, her yıl daha fazla insan seyahat ettiğinde daha da genişlemektedir. Turizm endüstrisi kaynaklı karbon emisyonlarının toplamda %40’ı hava yolculuğundan kaynaklanmaktadır.

Turizm sektörünün sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması küresel dünyanın önden gelen gerekliliklerinden biridir.
İstanbul için Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) İlkeleri ve kriterlerinin uygulanması şarttır.

Küresel turizm endüstrisinin iklim değişikliği sorununa kayıtsız kalması mümkün değildir. İklim değişikliğinin getirdiği yıkıcı etkileri önlemek ve yönetmek için en önemli görev, “net 0” ekonomisine geçişle ilişkili karbon riskini yönetmektir. Sektörün emisyon azaltma hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden zarar görecek destinasyonlar, döviz girişi ve ekonomik büyüme için turizme bağımlı olan ülkelerin destinasyonları olacaktır. Özellikle sahil ve küçük ada destinasyonlarının refahın azalması ve geçim kaynaklarının yitirilmesi gibi ekonomik düşüşlerle karşılaşması kaçınılmazdır.

GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) bilimsel temelli kriter hedefleriyle uyumlu bir karbon azaltma düzeyine ulaşılana kadar turizm sürdürülebilir olarak kabul edilemeyecektir.

İBB Turizm Müdürlüğü, İstanbul için GSTC üyesi olmuştur. Aşağıda ifade edilen GSTC kriterlerinin sağlanması konusunda İstanbul’un hazır hale getirilmesi için birlikte çalışacağız. Bu geçişi tüm sektör, İstanbullular ve İBB olarak hep birlikte yapacağız.

Turizmde karbon ayak izinin azaltılması ve sektörün tüm dünya çapında ekolojik dengeleri bozmadan zararlarının azaltılmasına katkı sunulması amacıyla, Birleşmiş Milletler (UN) ve Dünya Turizm Örgütü (WTO) liderliğinde, Global Sustainable Tourism Council-Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kurulmuştur. Birleşmiş Milletler’ in 17 SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) nin turizm sektörüne uygulanmasını sağlamak esastır.

GSTC 2007 yılında aşağıdaki ortaklık yapısı ile kurulmuştur:

 • Rainforest Alliance
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
 • Birleşmiş Milletler Vakfı (UN Foundation)
 • Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)

GSTC sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar oluşturan ve yöneten akreditasyon kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Kriter setlerini oluşturmak için rehber yönergeler oluşturur, ancak her destinasyon, otel, tur operatörü ve diğer sektör paydaşları bu kriterleri kendine uyarlamak ve uyarlanan kriterleri sağlamakla görevlendirilir.

İstanbul GSTC Üyesi oldu

Turizmin ekonomik potansiyeli ve yatırımları gelişmekte olan pazarlara yönlendirme eğilimi göz önüne alındığında bu kaynaklar ülkemizin eşsiz destinasyonlarının gelişimini destekleyecektir. Öte yandan özellikle otelcilik sektörünün geliştirdiği turizm faaliyetlerinin birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Konaklama sektörü ve gıda endüstrisi, destinasyonlarda negatif çevresel etkilere yol açabilmektedir. Turizm endüstrisi içerisinde seyahat, konaklama ve yeme-içme ile tüketilen kaynaklar daha sonra havaya, suya ve toprağa salınan emisyonlara dönüşmektedir. Bu nedenle, çevresel kalitenin korunması, özellikle hassas alanlarda, operasyonların sürdürülebilirliğini amaçlayan destinasyonlar için gerekli bir faktördür. Bu tür faaliyetleri teşvik eden ve koordine eden iyi yönetişim ve kamu politikaları ile turizm, ekonomik olarak sürdürülebilir olabilen ve birçok küresel kaynaktan fon sağlayan faaliyetlerin başında gelmektedir.

GSTC Kriterleri

15 ayda, 80.000 uzmana danışılarak hazırlanan 4500 adet GSTC kriteri; etkili sürdürülebilirlik planlaması, yerel halka sosyal ve ekonomik faydaları artırmak,  kültürel miras ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltılması amaçlanmaktadır.

Turizmde sürdürülebilirlik konusunda ortak bir dil geliştirmek için dünya çapında bir çabanın sonucu olarak bir araya getirilen kriterler 2’ ye ayrılır:

 • Kamu Politika Yapıcıları Ve Destinasyon Yöneticileri İçin Destinasyon Kriterleri
 • Oteller Ve Tur Operatörleri İçin Endüstri Kriterleri

Bunlar, Aşağıdaki 4 amaç çerçevesinde düzenlenirler:

 1. Sürdürülebilir yönetim
 2. Sosyoekonomik etkiler
 3. Kültürel etkiler
 4. Çevresel etkiler

Destinasyonların her birinin kendi kültürü, çevresi, gelenekleri ve yasaları olduğundan; kriterler yerel koşullara uyarlanacak ve belirli konum ve faaliyet için ek kriterlerle desteklenecek şekilde tasarlanmıştır.

GSTC Destinasyon Kriterleri (GSTC-D)

Bir destinasyonun GSTC sertifikası alabilmesi için kapsamlı bir dizi kriterin karşılanması gerekir. Belediye içindeki alanların ve endüstriyel bileşenlerin özelliklerine bağlı olarak farklı kriterler kullanılır. Aynı şekilde bir destinasyonun en önemli turizm endüstrisi bileşenleri olan oteller de çeşitli kriter setlerini kullanmakta ve uygulamaktadır.

GSTC Destinasyon Kriterleri ne işe yarar?

 • Sürdürülebilirliği amaçlayan destinasyonlar için temel yönergeler sağlar.
 • Sürdürülebilirlik sertifikasyonu için temel standartları belirler.
 • Turistlerin güvenilir sürdürülebilir turizm destinasyonları seçimlerinde rehberlik eder.
 • Medyanın destinasyonları tanıtması ve destinasyonların sürdürülebilirliği konusunda halkı bilgilendirmesi için ortak bir payda sağlar.
 • Sürdürülebilir turizm gereksinimlerinin geliştirilmesi için yerel yönetim ve özel sektör programlarına bir başlangıç noktası oluşturur.
 • Turizm okulları ve üniversiteler gibi eğitim ve öğretim kurumları için temel kılavuz görevi görür.
 • Turizm sektörünü sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmeye teşvik eder.

Kriterler, hangi kurumun sorumlu olabileceğine veya ilgili herhangi bir eylemin nasıl veya kim tarafından uygulandığına bakılmaksızın açıklanan koşulun o destinasyon ile ilgili olmasını gerektirmektedir.

GSTC-D’nin kapsamı geniştir ve kriterler çok çeşitli destinasyonlara uygulanabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir türden olabilirler (örn. kentsel, kırsal, dağlık, kıyısal veya karma). Kriterler, büyük destinasyonlarla (örneğin, büyük şehirler veya bölgeler) ve küçük destinasyonlarla (örneğin, milli parklar, yerel topluluk kümeleri, vb.) ilgili olabilir.

GSTC-D bir kurumla değil yerle ilgili olsa da, kriterlerin birçoğu destinasyon içinde sürdürülebilir turizme yönelik koordineli bir yaklaşımdan sorumlu bir destinasyon yönetim organizasyonu tarafından alınabilir ve uygulanabilir. Böyle bir organizasyonun varlığı, Kriter A1’de belirtildiği gibi, GSTC-D’nin temel gerekliliğidir. Organizasyonun mutlaka bir yerel otorite veya kamu sektörü kuruluşu olmadığı ve hem kamu hem de özel sektörün katılımını gerektirdiği belirtilmelidir.

Burada sunulan performans göstergeleri, kriterlere uygunluğun ölçülmesinde rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kesin set veya her şey dahil olmaları amaçlanmamıştır, ancak GSTC-D kullanıcıları için kendi gösterge setlerini geliştirmede sağlam bir örnek set sağlamaları amaçlanmıştır. Performans göstergeleri, esas olarak, kriterlere uygunluğun değerlendirilmesinde bir destinasyonda aranacak koşullar, faktörler, kanıtlar ve eylemlerin önerilen bir listesini sağlar.   Kriterlerin uygulanması, bir destinasyonun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (SDG) katkıda bulunmasına yardımcı olacaktır. Kriterlerin her birine göre, en yakından ilişkili olduğu 17 SDG’den biri veya daha fazlası belirlenir.

                                      GSTC DESTİNASYON KRİTERLERİ V2.0

Bölüm A: SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM

A(a) Yönetim yapısı ve çerçevesi :

 

 • A1 Destinasyon Yönetimi Sorumluluğu

Destinasyon, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplumun katılımıyla sürdürülebilir turizme koordineli bir yaklaşımdan sorumlu etkili bir organizasyona, departmana, gruba veya komiteye sahiptir. Bu grup, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel konuların yönetimi için tanımlanmış sorumluluklara, gözetime ve uygulama kabiliyetine sahiptir. Grubun yeterli finansal desteğe ve personele (sürdürülebilirlik konusunda deneyimli) erişimi olmalıdır ve operasyonlarında ve işlemlerinde sürdürülebilirlik ve şeffaflık ilkelerini takip etmelidir.

 • A2 Destinasyon Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı

Destinasyon, halka açık, ölçeğine uygun, paydaş katılımıyla geliştirilmiş ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalıdır. Bu zeminde uzun vadeli bir destinasyon yönetim stratejisi ve eylem planı oluşturmuş ve uygulamaktadır. Strateji, turizm varlıklarının tanımlanmasını ve değerlendirilmesini içerir ve sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel sorunları ve riskleri dikkate alır.

 • A3 İzleme ve raporlama

Eylemler ve sonuçlar düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve kamuya açıklanır.

 • A(b) Paydaş Katılımı
 • A4 Kurumsal Katılım

Destinasyon, turizm işletmeleri için GSTC-I Tanınmış standartların ve GSTC-I Akredite sertifikasyon programlarını duyurur, uygulanmasını teşvik eder.

 • A5 Yerel Halkın Katılımı

Yerel halkın turizmin sürdürülebilirliği ve destinasyon yönetimi ile ilgili endişeleri ve memnuniyetleri düzenli olarak izlenir, kamuoyuna raporlanır ve aksiyonlar alınır.

 • A6 Ziyaretçi Etkileşimi ve Geri Bildirimi

Destinasyon, turistlerin deneyiminin kalitesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili ziyaretçi memnuniyetini izlemek ve halka açık bir şekilde raporlamak ve gerekirse yanıt olarak harekete geçmek için bir sisteme sahiptir.

 • A7 Tanıtım ve Bilgi

Pazarlama mesajları, reklam kampanyaları ve tüm iletişim araçları, destinasyonun değerlerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını yansıtmalıdır. (GSTC’ye üye olduğunu ya da başvurduğunu duyurmalıdır)

 • A(c) Baskı ve Değişimi Yönetmek

Destinasyon Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı, mevsimselliği ve ziyaretçi akışını ele alır.  Ziyaretçi akışlarını ve etkilerini yönetmek için aşırı turizmin engellenmesine yönelik önlemler alınmalıdır. Pazarlama stratejisi ve hedef pazarların seçimi; ziyaret modellerini, faaliyetlerin etkisini ve destinasyon ihtiyaçlarını dikkate alır.

 • A9 Planlama Düzenlemeleri ve Geliştirme Kontrolü

Yönergeler, yönetmelikler ve politikalar halkın katılımıyla oluşturulur.

Destinasyonun, gelişimini doğasını kontrol eden, çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etki değerlendirmesi gerektiren ve sürdürülebilir arazi kullanımı, tasarım vb. konularını ele alan bu yönetmelikler halka açık ilan edilir.

 • A10 İklim Değişikliğine Uyum

Destinasyon yönetim stratejisi, iklim değişikliği ile ilgili riskleri ve fırsatları tanımlar. Turizm tesislerinin konumlandırılması, tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi için iklim değişikliğine uyum stratejileri izlenmektedir.  Turizm gelişimi ve faaliyetleri için yönergeler ve imar düzenlemeleri, iklim değişikliğinin sonuçlarını barındırır. Bu bağlamda mevcut ve gelecekteki riskleri kapsayan bir iklim riski değerlendirmesi yapılır.

 • A11 Risk ve Kriz Yönetimi

Destinasyonun, uygun bir risk azaltma, kriz yönetimi ve acil müdahale planı olmalıdır. Anahtar unsurlar sakinlere, ziyaretçilere ve işletmelere iletilmelidir. Söz konusu plan, doğal afetler, terörizm, sağlık, kaynakların tükenmesi ve konuma uygun olmak üzere çok çeşitli riskleri içerir.

Bölüm B: SOSYO-EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

B(a) Yerel Ekonomik Faydaların Dağıtılması

 • B1 Turizmin Ekonomik Katkısının Ölçülmesi
 1. Ekonomik veri toplama programı.
 2. Turizmin destinasyona doğrudan ve dolaylı ekonomik katkısı hakkında yıllık raporlar.
 3. Bir dizi ekonomik etki ölçüsünü kapsayan veriler (örneğin hacim, harcama, istihdam, yatırım ve ekonomik faydanın destinasyondaki dağılımı).
 • B2 İnsana Yakışır İş ve Kariyer Fırsatları
 1. Yerel olarak mevcut olan ilgili beceri eğitimi programlarının/kurslarının sağlanması.
 2. Turizm işletmelerinin insana yakışır iş/kariyer fırsatları sağlamaya yönelik taahhüt beyanları.
 3. Kadınlar, gençler, azınlıklar ve engelliler de dahil olmak üzere yerel halka istihdam fırsatları.
 • B3 Yerel Girişimcileri ve Adil Ticareti Desteklemek
 1. Destinasyonların yerel işletmeleri, tedarik zincirlerini ve sürdürülebilir yatırımı desteklemesi.
  b.Yerel turizmle ilgili KOBİler için pazara erişim konusunda yardımcı olmak.
  c. Yerel turizm işletmelerinin mal ve hizmetleri yerli firmalardan almaları konusunda teşvik edilmesi.

 

B(b) Sosyal refah ve etkiler

 • B4 Yerel Halka Destek

Yerel turizm işletmelerinin yerel toplum ve sürdürülebilirlik girişimlerine verdiği destek teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır.  Ziyaretçilerin destinasyondaki sürdürülebilir davranışları ödüllendirilir.

 • B5 Sömürünün ve Ayrımcılığın Önlenmesi

Destinasyon, insan haklarına ilişkin uluslararası standartları destekler. İnsan ticareti, modern kölelik ve ticari, cinsel veya diğer herhangi bir sömürü biçimini, ayrımcılığı ve başta çocuklar, ergenler, kadınlar, LGBT olmak üzere herkese karşı tacizi önlemek ve bunları raporlamak için yasalara, uygulamalara ve yerleşik davranış kurallarına sahiptir.

 • B6 Mülkiyet ve Kullanıcı Hakları

Mülkiyet hakları ve edinimine ilişkin yasa ve yönetmelikler belgelendirilir ve uygulanır. Toplumun ve yerel halkın hakları gözetilerek ve halkın katılımı sağlanarak yeni yerleşmelere karar verilir.

 • B7 Emniyet ve Güvenlik

Destinasyon, ziyaretçilerin ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayan güvenlik ve sağlık tehditlerin izlenmesi, suçun önlenmesi, kamuya bildirilmesi ve gerekli müdahalenin sağlanması için bir sisteme sahiptir.

 • B8 Herkes İçin Erişim

Uygulanabilirliği mümkün olan alanlarda (doğal ve kültürel öneme sahip olanlar da dahil olmak üzere), tesisler ve hizmetler, engelli bireyler ve özel erişim gereksinimleri veya diğer özel ihtiyaçları olan herkes tarafından erişilebilir hale getirilir. Mekanlar ve tesislerin hemen  erişilebilir olmadığı durumlarda ise erişim, ulaşılabilecek erişim ihtiyacı olan kişiler için konaklama yerlerini dikkate alan, makul çözümlerin tasarımı ve mekanın bütünlüğü korunarak

uygulanması yoluyla sağlanır.

Bölüm C: KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

C(a) Kültürel Mirasın Korunması

 • C1 Kültür Varlıklarının Korunması

Destinasyon, kültürel varlıkları değerlendirmek, iyileştirmek ve korumak için bir politika ve sisteme sahiptir.

 • C2 Kültürel Eserler

Destinasyonun, tarihi ve arkeolojik eserlerin uygun satışını, ticaretini, teşhirini veya hediye edilmesini düzenleyen kanunları vardır.

 • C3 Somut Olmayan Miras

Destinasyon, yerel gelenekler, sanat, müzik, dil, gastronomi ve yerel kimliğin ve özgünlüğün diğer yönleri dahil olmak üzere somut olmayan kültürel mirasın kutlanmasını ve korunmasını desteklemektedir.

 • C4 Geleneksel Erişim

Destinasyon, yerel halkın doğal ve kültürel alanlara erişimini izler, korur ve gerektiğinde rehabilite eder veya eski haline getirir.

 • C5 Fikri Mülkiyet

Destinasyon, toplulukların ve bireylerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına katkıda bulunacak bir sisteme sahiptir.

 • C6 Kültürel Yerleri Ziyaret Etmek

Destinasyonun, kültürel alanların içinde ve çevresinde, özelliklerini, kapasitelerini ve hassasiyetlerini dikkate alan ve ziyaretçi akışını optimize etmeye ve olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışan bir ziyaretçi yönetimi sistemi vardır.

 • C7 Kültürel Yerlerin Tanıtıcı Bilgilendirmesi

Ziyaretçileri ziyaret ettikleri yerlerin kültürel ve doğal yönlerinin önemi hakkında bilgilendiren doğru yorumlayıcı materyal sağlanır.

Bölüm D: ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

D(a) Doğal mirasın korunması

 • D1 Hassas Alanların Korunması

Destinasyon, turizmin doğal çevre üzerindeki etkilerini izlemek, ölçmek ve bunlara yanıt vermek, ekosistemleri, habitatları ve türleri korumak ve istilacı türlerin girişini ve yayılmasını önlemek için bir sisteme sahiptir.

 • D2 Doğal Alanlarda Ziyaretçi Yönetimi

Destinasyon, doğal sitlerin içinde ve çevresinde ziyaretçilerin özelliklerini, kapasitelerini ve hassasiyetlerini dikkate alan ve ziyaretçi akışını optimize etmeye ve olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışan bir yönetim sistemine sahiptir.

 • D3 Vahşi Yaşam Etkileşimi

Destinasyon, doğrudan ve dolaylı etkileri dikkate alarak serbest dolaşımdaki vahşi yaşam nüfusu ile nüfusun sürdürülebilirliğini önemseyen sorumlu bir etkileşim içindedir.

 • D4 Tür Sömürüsünü Engellemek ve Hayvan Refahı

Destinasyon, hayvanların refahını ve türlerin (hayvanlar, bitkiler ve tüm canlı organizmalar) korunmasını sağlamaya çalışan yerel, ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uygunluğu sağlayacak bir sisteme sahiptir.

D(b) Kaynak Yönetimi

 • D5 Enerji Tasarrufu

 

Destinasyonun enerji tüketimini azaltmak, kullanımında verimliliği artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak gibi hedefleri vardır.

 • D6 Su Yönetimi

 

Destinasyon işletmeleri su kullanımını ölçmeye, izlemeye, yönetmeye, bu kapsamda; destinasyondaki su riskinin değerlendirilerek ve dokümante edilerek su yönetimine yönelik kamuya rapor vermeye teşvik etmektedir.

 • D7 Su Kalitesi

 

Destinasyon, kalite standartlarını kullanarak içme, eğlence ve ekolojik amaçlar için kullanılan su kalitesini takip eder, ilgili sonuçlar kamuya açıklanır.

D(c) Atık ve Emisyonların Yönetimi

 • D8 Atık Su

Destinasyonun fosseptik tanklarından ve atık su arıtma sistemlerinden deşarjın yeri, bakımı ve test edilmesi için açık ve zorunlu yönergeleri vardır.

 • D9 Katı Atık

Destinasyon, atık oluşumunu ölçer, raporlar ve azaltılması için hedefler belirler.

 • D10 Ghg Emisyonları ve İklim Değişikliğinin Azaltılması

Destinasyonun sera gazı emisyonlarını azaltmak için hedefleri vardır ve azaltma politikalarını ve eylemlerini uygular ve raporlar. İşletmeler, faaliyetlerinin tüm yönlerinden (tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılardan kaynaklananlar dahil) sera gazı emisyonlarını ölçmeye, izlemeye, azaltmaya veya en aza indirmeye, kamuya açık bir şekilde raporlamaya ve hafifletmeye teşvik edilir.

 • D11 Düşük Çevresel Etkiye Sahip Ulaşım Sistemleri

Destinasyonun seyahatten varış noktasına kadar ulaşım emisyonlarını azaltma hedefleri vardır. Sürdürülebilir, düşük emisyonlu araçlar ile toplu taşıma ve aktif seyahat kullanımında artış kaydetmek için çalışılmaktadır.

 • D12 Işık ve Gürültü Kirliliği

Destinasyon, ışık ve gürültü kirliliğini en aza indirmek için yönergelere ve düzenlemelere sahiptir.