7 Days in Istanbul

Welcome to the city of endless choices

1st Day Experience

Dolmabahçe Palace

Symbol of Modernization

Dolmabahçe Palace is a Baroque-style palace that rises majestically on the shores of the Bosphorus, a sparkling strait that divides Istanbul's two continents. Its white limestone facade, topped with a symphony of domes and minarets, is a sight to behold, but it's the palace's lavish interior that truly takes the breath away.

Yildiz Park

A Historical and Natural Gem in Istanbul

Impressing everyone in an unique way with its view that shows the ever-changing beauties of the Bosporus, its centuries-old trees inherited from older generations, water pools and ponds, this park is an ideal place to enjoy for both the residents of the city and the visitors.

Church of St. Anthony of Padua

A Historic Landmark in Istanbul

This magnificent Gothic-style church is one of the largest Catholic churches in Turkey. The origins of this magnificent historical building date back to the early 19th century. 

Galata Tower

The Symbol of the City

Today, Galata Tower which is a museum is an important historical structure that has been included in the UNESCO World Heritage Tentative List. Galata Tower, which attracts attention with its architecture, bears the traces of Byzantine and Genoese architecture. 

Galata Mevlevi House Museum

Galata Mevlevihanesi Museum

Galata Mevlevihanesi Museum is a historic dervish lodge located in the Beyoğlu district of Istanbul and is currently open as a museum. 

Dolmabahçe Sarayı

Modernleşmenin sembolü

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'un iki kıtasını birbirinden ayıran ışıltılı bir boğaz olan Boğaz'ın kıyısında görkemli bir şekilde yükselen Barok tarzı bir saraydır. Kubbeler ve minarelerden oluşan bir senfoni ile süslü beyaz kireçtaşı cephesi görülmeye değerdir, ancak sarayın gösterişli iç mekânı gerçekten nefes kesicidir

Galata Kulesi

Şehrin Sembolü

Günümüzde müze olan Galata Kulesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış önemli bir tarihi yapıdır. Mimarisiyle dikkat çeken Galata Kulesi, Bizans ve Ceneviz mimarisinin izlerini taşıyor.

Aziz Meryem Kilisesi

İstanbul'da Tarihi Bir Dönüm Noktası

Gotik tarzdaki bu muhteşem kilise, Türkiye'deki en büyük Katolik kiliselerinden biridir. Bu muhteşem tarihi yapının kökenleri 19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır.

Yıldız Parkı

Tarihi ve Doğal Zenginlik

Boğaz'ın sürekli değişen güzelliklerini gözler önüne seren manzarası, eski nesillerden miras kalan asırlık ağaçları, su havuzları ve göletleriyle herkesi kendine hayran bırakan bu park, hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için ideal bir keyif mekânıdır.

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve şu anda müze olarak açık olan tarihi bir dergahtır.

Hope you had a great day, here is your next plan

2nd Day Experience

Spice Bazaar

The Heart of Istanbuls Spice Trade

Spice Bazaar is a historical covered bazaar located in Eminönü, Istanbul, behind the New Mosque and next to the Flower Market. It is known as one of the oldest covered bazaars in Istanbul.

Suleymaniye Mosque

The Magnificent Mosque of Istanbul

The Magnificent Mosque of Istanbul: Süleymaniye Süleymaniye Mosque, one of the most important works of Ottoman period architecture, is located in the Eminönü district of Istanbul.

Hagia Triada Greek Orthodox Church

Magnificent Rum Orthodox Shrine of Istanbul

The Aya Triada Church is one of the largest Rum Orthodox shrines in Istanbul, and its grandeur is felt throughout the city. 

Bulgarian St. Stephen Church

Symbol of Bulgarian Heritage at İstanbul

The Bulgarian St. Stephen Church, with its captivating blend of artistry, faith, and historical significance, stands as a symbol of enduring devotion and a testament to the resilience of a community striving for religious freedom. 

St Antuan Kilisesi

Bulgar Mirasının Sembolü İstanbul'da

Aziz Stefan Bulgar Kilisesi, sanat, inanç ve tarihi önemin büyüleyici karışımıyla, kalıcı bağlılığın bir sembolü ve dini özgürlük için çabalayan bir topluluğun direncinin bir kanıtı olarak duruyor.

Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi

İstanbul'un Muhteşem Rum Ortodoks Mabedi

Aya Triada Kilisesi, İstanbul'daki en büyük Rum Ortodoks mabetlerinden biridir ve ihtişamı şehrin her yerinde hissedilmektedir.

Süleymaniye Camii

İstanbul'un Muhteşem Camisi

Osmanlı dönemi mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii, İstanbul'un Eminönü ilçesinde yer almaktadır.

Mısır Çarşısı

İstanbul'un Baharat Ticaretinin Kalbi

Mısır Çarşısı, İstanbul Eminönü'nde, Yeni Cami'nin arkasında ve Çiçek Pazarı'nın yanında yer alan tarihi bir kapalı çarşıdır. İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri olarak bilinir. Bizans döneminde aynı yerde Makro Envalos adında bir pazar olduğu söylenmektedir. Mevcut bina 1660 yılında Turhan Sultan tarafından saltanat baş mimarı Kâzım Ağa için yaptırılmıştır. Başlangıçta Yeni Çarşı veya Valide Çarşısı olarak adlandırılan bu bina, Mısır'dan toplanan vergilerle inşa edildiği iddia edilmiş ve 18. yüzyıldan sonra bugünkü adını almıştır.

Ready for your next plan

3rd Day Experience

Topkapi Palace Museum

A Window to the Ottoman Empire

Topkapı Palace Museum is a palace located in the historic peninsula of Istanbul and served as the government center of the Ottoman Empire for 400 years.

Hagia Sophia Mosque

A World Heritage in the Heart of Istanbul

A World Heritage in the Heart of Istanbul Hagia Sophia was built by Byzantine Emperor Justinian I between 532 and 537 and was the largest and most magnificent church in the world at that time.

Basilica Cistern

Istanbuls Water Reservoir

Yerebatan Cistern is an underground cistern located in the historical Sultanahmet district of Istanbul, built in 532 AD during the reign of Byzantine Emperor Justinian I. 

The Blue Mosque

The Symbol of the Ottoman Empire

Sultanahmet Mosque is an imposing historical structure located in the historic peninsula of Istanbul, Turkey. It was built by Ottoman Sultan Ahmed I between 1609 and 1617 and is listed on the UNESCO World Heritage List. 

Grand Bazaar

The First Shopping Mall in the World

Kapalıçarşı is the largest covered bazaar in the world and one of the oldest. Located in the center of Istanbul, it is a major tourist attraction and a popular shopping destination for locals and visitors alike.

Gulhane Park

A Natural Gem in Istanbuls Historic Peninsula

 One of Istanbuls oldest and largest parks, Gülhane Park is a remnant of the Ottoman Empire and takes its name from the rose gardens that once grew here.

Sultanahmet Camii

İstanbul Siluetinin En Önemli Enstrumanlarından Biri

Sultanahmet Camii, İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan heybetli bir tarihi yapıdır. Osmanlı Sultanı I. Ahmed tarafından, 1609-1617 yılları arasında yaptırılmıştır ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Ayasofya

İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Mirası

İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Mirası Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından 532-537 yılları arasında yaptırılmış olup o dönemde dünyanın en büyük ve en görkemli kilisesiydi.

Yerebatan Sarnıcı

stanbul'un Sessiz Muhafızı

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un tarihi Sultanahmet semtinde bulunan ve M.S. 532 yılında Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde inşa edilen bir yeraltı sarnıcıdır

Gülhane Parkı

Tarihi Yarımadadaki Yeşil Cennet

One of Istanbuls oldest and largest parks, Gülhane Park is a remnant of the Ottoman Empire and takes its name from the rose gardens that once grew here.

Hope You Still Have The Energy :)

4rd Day Experience

You are doing great!

5Th Day Experience

Büyük Valide Han

Kösem Sultans Legacy

Büyük Valide Han: Kösem Sultans Legacy Büyük Valide Han, Istanbuls historic and cultural heritage, was built in the 17th century by Kösem Sultan, the mother of Sultan Murad IV.

Cistern of Philoxenos

A Stage for Unforgettable Experiences

Binbirdirek Cistern, Istanbuls historic and cultural heritage. It is also known as the Philoxenos Cistern; 

Rustem Pasha Mosque

A Historic Mosque in Istanbul

Rustem Pasha Mosque is a historic mosque located in the Tahtakale neighborhood of Fatih, Istanbul.

Rüstem Paşa Camii

Lale Motifleriyle Bezeli İhtişamlı Rüstem Paşa Camii

Rüstem Paşa Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinin Tahtakale semtinde bulunan tarihi bir camidir.

Büyük Valide Han

Kösem Sultan'ın Mirası

Büyük Valide Han: Kösem Sultan'ın Mirası İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası Büyük Valide Han, 17. yüzyılda Sultan 4. Murad'ın annesi Kösem Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Binbirdirek Sarnıcı

Unutulmaz Deneyimlerin Sahnesi

Binbirdirek Sarnıcı, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasıdır. Aynı zamanda Philoxenos Sarnıcı olarak da bilinir; Bu sarnıç, Roma senatörü Philoxenos tarafından İstanbul'u yöneten Bizans İmparatoru I. Constantine döneminde 4. yüzyılda inşa edildi.

Last but not Least

6Th Day Experience

Maidens Tower

The Jewel of the Bosphorus

The Maidens Tower has been a source of inspiration for artists, poets, and writers for centuries. The Maidens Tower, the pearl of the Bosphorus, has also graced the lines of Bedri Rahmi Eyüboğlu. "When I think of Istanbul, I think of towers Whenever I paint one, the other gets jealous But if the Maidens Tower had a mind It would go to the Galata Tower And have a lot of children... 

Beylerbeyi Palace

Pearl of the Bosphorus

Beylerbeyi Palace, situated on the Asian shores of the Bosphorus in Istanbul, Turkey, is a magnificent architectural gem that stands as a testament to the opulence and grandeur of the Ottoman Empire. This palace, with its stunning beauty and historical significance, is a popular attraction for both locals and tourists.

Camlica Hill

A Historical, Natural, and Scenic Destination in Istanbul

Mihribat Grove

A Breath of Fresh Air in Istanbul

Beylerbeyi Sarayı

İstanbul Boğazının İncisi

İstanbul Boğazı'nın Asya kıyısında yer alan Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun zenginliğinin ve ihtişamının bir kanıtı olarak duran muhteşem bir mimari mücevherdir. Çarpıcı güzelliği ve tarihi önemiyle bu saray, hem yerli halk hem de turistler için popüler bir cazibe merkezidir.

Kız Kulesi

Boğaz'ın Mücevheri

Kız Kulesi yüzyıllar boyunca sanatçılara, şairlere ve yazarlara ilham kaynağı olmuştur. Boğaz'ın incisi Kız Kulesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dizelerini de süslemiştir. ""İstanbul deyince aklıma kuleler gelir Ne zaman birini çizsem öteki kıskanır Ama Kız Kulesi'nin aklı olsaydı Galata Kulesi'ne giderdi Ve bir sürü çocuğu olurdu...

Mihribat Korusu

Görkemli Manzarasıyla İstanbul'un Yeşil Cenneti

Mihribat Korusu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan, doğal güzelliği ve Boğaz'ın muhteşem manzarasıyla tanınan bir parktır

Çamlıca Tepesi

Tarihi, Doğal ve Manzaralı Bir Destinasyon

Çamlıca Tepesi, İstanbul'un Anadolu yakasının Üsküdar ilçesinde yer alan tarihi ve doğal bir tepedir.

Last but not Least

7Th Day Experience

Istanbul Toy Museum

Istanbul Toy Museum: A Place to Connect with the Child Within

Istanbul Toy Museum is a one-of-a-kind place and an instant charmer for kids and adults alike. The Sunay Akın's private collection of toys, gathered from the auctions and antique shops from around the world, is now on display at an exquisite old wooden mansion on a side street just off the Bağdat Caddesi, the city’s main luxury shopping strip on the Asian side.

Ara Guler Museum

Ara Guler Museum: A Must-See for Photography Lovers

The Ara Güler Museum is a museum that exhibits the works of Ara Güler, one of Turkeys most famous photographers.

Madame Tussauds Museum

Madame Tussauds Museum

Madame Tussauds Museum is the Istanbul branch of the world-famous wax museum chain. 

Pera Palace Ataturk Museum

Pera Palace Atatürk Museum

Pera Palace Atatürk Museum is one of Turkeys most important historical and cultural sites.

Rahmi M. Koç Industry Museum

Rahmi M. Koç Museum

Rahmi M. Koç Museum is Turkeys first and only industrial museum.

İstanbul Oyuncak Müzesi

İçinizdeki Çocukla Bağlantı Kurabileceğiniz Bir Yer

İstanbul Oyuncak Müzesi, hem çocuklar hem de yetişkinler için türünün tek örneği ve anında büyüleyen bir yer. Sunay Akın'ın dünyanın dört bir yanındaki müzayedelerden ve antika dükkanlarından topladığı özel oyuncak koleksiyonu, şimdi Anadolu yakasında şehrin ana lüks alışveriş caddesi olan Bağdat Caddesi'nin hemen dışındaki bir ara sokakta yer alan zarif, eski bir ahşap konakta sergileniyor.

Ara Güler Müzesi

Fotoğraf Severlerin Mutlaka Görmesi Gereken Bir Müze

Ara Güler Müzesi, Türkiye'nin en ünlü fotoğrafçılarından biri olan Ara Güler'in eserlerinin sergilendiği bir müzedir.

Pera Palace Atatürk Müzesi

Pera Palace Atatürk Müzesi

Pera Palace Atatürk Müzesi, Türkiye'nin en önemli tarihi ve kültürel mekânlarından biridir.

Madame Tussauds Müzesi

Madame Tussauds Müzesi

Madame Tussauds Müzesi, dünyaca ünlü balmumu müzesi zincirinin İstanbul şubesidir.

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesidir.